Algemene verkoop-en annuleringsvoorwaarden :

 • De tarieven gelden voor de volledige woning, alle taksen inbegrepen
 • Het tarief omvat het bedlinnen
 • Bad- en keukenhanddoeken zijn niet voorzien
 • Maaltijdcheques en Ticket Restaurant worden niet aanvaard
 • We aanvaarden maximaal 1 hond per woning
 • Het is verboden om in de woning te roken
 • De huurder verbindt zich ertoe om de maximale capaciteit van de woning gedurende het volledige verblijf te respecteren
 • De huurder moet de vakantiewoning altijd zoals een goede huisvader behandelen. Het is verboden om geluidsoverlast te creëren en in het bijzonder na 22:00 uur
 • Wat betreft de betalingen :
 • De betaling van de huur gebeurt door overschrijving van de bedragen op de bankrekening van de eigenaar die in het contract is aangegeven en in overeenstemming met de specifieke modaliteiten
 • De betaling van het voorschot gebeurt binnen de 15 dagen volgend op de datum van de bevestigingse-mail
 • De betaling van het saldo van het verblijf en de waarborg gebeurt 2 maanden voor de aankomstdatum
 • De huurperiode :

De woning is beschikbaar op de aankomstdatum vanaf 15:00 uur tot en met de vertrekdatum 12:00 uur

 • De waarborg zal tijdens de huurperiode worden gebruikt voor de dekking van eventuele reparatie- of vervangingskosten die voortvloeien uit schade of verlies die de huurder aan de woning of de inboedel heeft aangebracht
 • De verbruikskosten voor elektriciteit en water zijn in de huurprijs inbegrepen

Glasafval moet van het andere afval worden gescheiden en door de huurder in de glasbak van het dorp in de “Rue de la Cense” worden gedeponeerd.

 • De eindschoonmaak is in de huurprijs inbegrepen
 • De WIFI-verbinding is open en de toegangscode wordt aan de huurder gegeven bij de overhandiging van de sleutels van de woning
 • Er worden geen tabletten voorzien voor de vaatwasmachine.
 • Opzegging van het contract :
 • Elke opzegging van het huurcontract door de huurder moet schriftelijk of via e-mail gebeuren
 • Bij opzegging door de huurder zijn de volgende voorwaarden en kosten van toepassing:
 • Meer dan twee maanden voor de huurperiode: het bedrag van het voorschot
 • Tussen 1 en 2 maanden voor de huurperiode: 50 % van de huurprijs
 • Minder dan 1 maand voor de huurperiode en later, of als er op de aankomstdatum niemand komt opdagen: 100 % van de huurprijs
 • Schade :

De huurder is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die door zijn fout aan de woning, de inboedel of andere zaken is aangebracht.

Alle schade moet vóór het vertrek van de huurder aan de eigenaar worden gemeld.

retour